Geschiedenis

In 1972 telde Moerbeke een gemeentelijke basisschool en een katholieke kleuterschool.

Midden 1972 had de katholieke kleuterschool aansluiting gezocht en gevonden bij het Sint-Catharinacollege. De gemeenteraad van Moerbeke had veel zin om zijn lagere school op te geven en er gingen stemmen op om ze te vervangen door een rijkslagere school.

Dit laatste viel niet in goede aarde bij de toenmalige vicaris-generaal van het bisdom Gent, bevoegd voor onderwijs: monseigneur Oscar Schelfout. Hij wenste daarom in Moerbeke te starten met een gloednieuwe katholieke basisschool waarvan de katholieke kleuterschool in de Willem van Moerbekestraat deel zou uitmaken. De heer Adolf De Jonge werd gevraagd directeur te worden van deze nieuwe school. De parochiale werken van Moerbeke schonken grond voor de nieuwe lagere school en de principaal van het Sint-Catharinacollege die zou optreden als vertegenwoordiger van de inrichtende macht wist de hand te leggen op tweedehandse prefabgebouwen.

Op 1 september 1982 kon een eerste vleugel, opgetrokken in steen, in gebruik worden genomen. Principaal Van Kerchove liet in 1989 de twee resterende prefabgebouwen vervangen door een stenen klassengebouw en door een stenen polyvalente zaal.

Op 13 september 2002 mocht principaal Van Kerchove de gebouwen inzegenen van de Willem van Moerbekestraat die hij grondig had laten renoveren en uitbreiden.