Vergaderdata

Vergaderingen gaan steeds door in de refter van de lagere school. Zikastraat 66 Moerbeke

Dinsdag 17 januari 2023
Dinsdag 2 mei 2023
Telkens om 19u30 in de lagere school.